Nam châm nâng hàng Kawasaki được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh dùng để hút các vật bằng sắt trong các nhà máy, công trường.

Nam châm nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh dùng để nâng các trang thiết bị bằng sắt trong các nhà máy, công trường.

Gồm nhiều loại khác nhau và có các sức nâng từ 400kg đến 1200kg

Đọc tiếp ...
Call Now Button