Thiết bị sơn gò hàn là thiết bị được sử dụng để phục vụ cho công việc sử chữa, bảo dưỡng các loại vỏ xe, máy móc…

Một số thiết bị sơn gò hàn bao gồm:

– Máy hàn rút tôn tự động hiển thị

– Máy hàn rút tôn và hàn bấm

– Máy hàn nhôm hiển thị màn hình

– Máy hàn rút tôn tổng hợp

– Máy hàn rút tôn hàn nhôm

– Đèn sấy sơn hồng ngoại

– Máy hàn khí CO2

Call Now Button